За нас

Ние и нашиот тим ќе пронајдеме начин секој да го научи она што треба, да го усоврши она што го познава, да го работи тоа што го сака.

КОИ СМЕ НИЕ?

Едукативен центар Сонце е установа за неформално образование на деца и млади кој што успешно работи почнувајки од 2016 година. Главна карактеристика на нашето работење е методот „Учење низ игра„. Следејки ги најновите образовни трендови, преку игра, успешно ги реализираме поставените цели за психофизички напредок на децата. Во фокусот на секоја програма е ставено детето како единка и детето во група, со што се постигнува макисмалниот резултат на едукација и социјализација кај децата.
Ец Сонце представува склоп од активности поделени во неколку полиња на едукација и социјализација, што придонесува за богата понуда на неформално образование, и задоволување на потребите и на децата и очекувањата на родителите. Курсеви во делот на детскиот развој, изучување на странски јазици,информатички науки и уметничка програма преку музика и балет, го оформува нашиот концепт -Се на едно место. Едукативен центар Сонце -Каде учењето е забава.

Што представува Game based learning методот

Како главна карактеристика на сите наши програми е специфичниот метод на пренесување на знаењето, едукација и социјализација GBL (Game based learning) -Учење низ игра.
Учење преку доживување, интеракција и безбедност се столбовите на кои што се е поставена теоријата за учење низ игра.Овој метод им овозможува на децата да ексериментираат преку безбедни сценарија и да се едуцираат преку пракса и социјална интеракција со околината и врсниците.
Постојат бројни придобивки од GBL методот. Како најкарактеристични ќе ги издвоиме:

- Зголемување на меморијата
- Зголемување на мотивацијата
- Забавни часови кои што децата лесно ги прифаќаат
- Активирање на сите деца
- Подобрување на брзината на размислување во смисла на решавање на проблеми
- Подобрена координација рака-око
- Развивање на фина и груба моторика
- Зголемување на вештините кај децата
- Истакнување на креативниот потенцијал

КАДЕ СЕ НАОЃАМЕ

Едукативниот центар Сонце се лоцира во срцето на општина Аеродром. Се наоѓаме веднаш позади трговскиот центар Capitol на мезанин. На три страни од Едукативниот центар Сонце може да се најде паркинг простор. Точната локација на нашиот објект можете да ја погледнете во контакт

Сања Петровска

Менаџер

Дарко Минов

Професор по тапани

Сиче Талеска

Едукатор

Елма Сејфовска

Едукатор

Марија Ристеска

Балетски педагог

Ботка Гацова

Професор по Информатика

Катерина Боглева

Професор по Англиски јазик

Даниел Тренчов

Професор по Француски јазик

Герасим Димитров

Професор по Германски јазик

Филип Андонов

Професор по Гитара

Ние се грижиме за,
Вас и Вашите најмили.

© ЕЦ СОНЦЕ - сите права задржани