Блог

коментари

Теми за разговор
29.06.2017

Орална хигиена кај децата

За оралната хигиена кај децата, од тоа како треба да се чистат првите заби и појавата на кариесот кај децата, разговаравме со Др. Лидија Димова од Стоматолошката орди...

ПОВЕЌЕ

коментари

Теми за разговор
05.05.2017

Дали за децата од 6 години е време за на училиште?

Во сите основни училишта во Републиката, во тек се уписите на децата во прво одделение. Првото од деветте одделенија за децата кои што до крајот на оваа година ќе напо...

ПОВЕЌЕ

коментари

Новости
02.05.2017

Ви најавуваме лето во СОНЦЕ!

Дневен престој за деца за време на летниот распуст!
Бидете и вие дел од летните активности кои ќе ги организираме
секој работен ден од 08-17 ч.

друштвени и...

ПОВЕЌЕ

© ЕЦ СОНЦЕ - сите права задржани