Блог

коментари

Теми за разговор
27.11.2017

Што често им велиме на децата, а НЕ треба

Било да се најдеме на детско игралиште, да посетиме детска градинка или училиште, или да појдеме на роденденска забава, секогаш можеме да бидеме сигурни дека ќе слушнеме...

ПОВЕЌЕ

коментари

Теми за разговор
17.11.2017

Интелектуално стимулирање на децата

Детството на нас родителите, не беше исполнето со толкаво изобилство од интелектуално стимулирачки играчки, па почнавме да се прашуваме дали заради тоа имаме некаков...

ПОВЕЌЕ

коментари

Новости
16.11.2017

Курсеви за ''Креативно истражување'' и '' Цртање и Сликање''

''Креативно истражување''


Часовите по креативно истаражување ќе бидат исполнети со најрзнодвидни изработки на предмети, декорации, дизајн, уредување и уметн...

ПОВЕЌЕ

© ЕЦ СОНЦЕ - сите права задржани