Блог

коментари

Теми за разговор
31.10.2018

Halloween

Halloween has its roots in an olden Celtic festival of the dead. The Celtic calendar marked the start of winter and the beginning of the new year on November 1st. This fe...

ПОВЕЌЕ

коментари

Теми за разговор
19.04.2018

Правилен сооднос меѓу дарежливост и скржавост

Општо прифатено е да се радуваме на дарежливите деца, да ги фалиме, да ги даваме за пример. Скржавоста кај децата се оценува негативно. Но зошто децата се различни?

ПОВЕЌЕ

коментари

Теми за разговор
02.04.2018

Хип-хоп: Најдобар начин да ги раздвижите децата

Децата сакаат музика. Зошто да не ги натерате да ја користат таа музика за да бидат поактивни во секојдневниот живот? Некои луѓе го прават токму тоа со уметноста на хи...

ПОВЕЌЕ

коментари

Теми за разговор
23.03.2018

Reasons why one should learn English

One of the most broadly used languages

Even though it comes second to Mandarin in amount of speakers, English is the language one may use broadly, as...

ПОВЕЌЕ

© ЕЦ СОНЦЕ - сите права задржани