Блог

коментари

Теми за разговор
05.05.2017

Дали за децата од 6 години е време за на училиште?

Во сите основни училишта во Републиката, во тек се уписите на децата во прво одделение. Првото од деветте одделенија за децата кои што до крајот на оваа година ќе напо...

ПОВЕЌЕ

© ЕЦ СОНЦЕ - сите права задржани