Бесплатни курсеви во периодот од 09.01 до 14.01

05.01.2018

Почитувани, по повод Новогодишните и Божиќните празници ги отворивме вратите за сите наши курсеви во периодот од 09.01 до 14.01.2018 со што можете да се запознаете со самиот курс, со нашите простории, нашите предавачи и средината во која се работи.
Задолжително пријавување на 071 935 208 или 070 372 179 за да го најавите и резервирате Вашето присуство.


Листа на курсеви:
✔ Училишни подготовки
✔ Мали креативци
✔ Идни првачиња
✔ Математика низ игра
✔ Забавна наука
✔ Математика
✔ Курс по гитара
✔ Забавен викенд
✔ Joyful weekend
✔ Цртање и сликање
✔ Креативно изразување
✔ Класичен балет
✔ Модерен балет
✔ Хип хоп
✔ Модерен балет - викенд
✔ Англиски јазик
✔ Основна работа со компјутер
✔ MS Office
✔ Информатика за основци
✔ Програмирање за средношколци

Термини и опис на линкот кај секој курс:

✔ Училишни подготовки
http://sonce.com.mk/kursevi/50
7-12 години

Сабота 13.01.2018
16:00 - 19:00 часот

Недела 14.01.2018
16:00 - 19:00 часот

✔ Мали креативци
http://sonce.com.mk/kursevi/1
4-6 години

Среда 10.01.2018
18:00 - 19:00 часот

✔ Идни првачиња
http://sonce.com.mk/kursevi/2
4-6 години

Среда 10.01.2018
17:00 - 18:00 часот

✔ Математика низ игра
http://sonce.com.mk/kursevi/4
4-6 години

Вторник 09.01.2018
17:00 - 18:00 часот

Четврток 11.01.2018
17:00 - 18:00 часот

✔ Забавна наука
http://sonce.com.mk/kursevi/9
4-6 години

Вторник 09.01.2018
18:00 - 19:00 часот

Четврток 11.01.2018
18:00 - 19:00 часот

✔ Математика
http://sonce.com.mk/kursevi/47
9-16 години

Сабота 13.01.2018
16:00 - 20:00 часот (според термините на веб страната)

Недела 14.01.2018
16:00 - 20:00 часот (според термините на веб страната)

✔ Курс по гитара
http://sonce.com.mk/kursevi/48
8+ години

Среда 10.01.2018
19:00 - 20:00 часот - почетна група
20:00 - 21:00 часот - напредна група

Сабота 13.01.2018
16:00 - 17:00 часот - почетна група
17:00 - 18:00 часот - напредна група

Недела 14.01.2018
17:00 - 18:00 часот

✔ Забавен викенд
http://sonce.com.mk/kursevi/52
3-6 години

Сабота 13.01.2018
08:00 - 11:00 часот - група 1

Недела 14.01.2018
08:00 - 11:00 часот - група 1

Сабота 13.01.2018
11:00 - 14:00 часот - група 2

Недела 14.01.2018
11:00 - 14:00 часот - група 2

✔ Joyful weekend
http://sonce.com.mk/kursevi/51
3-6 години

Сабота 13.01.2018
11:00 - 14:00 часот

Недела 14.01.2018
11:00 - 14:00 часот

✔ Цртање и сликање
http://sonce.com.mk/kursevi/53
7+ години

Вторник 09.01.2018
19:00 - 20:30 часот

Четврток 11.01.2018
19:00 - 20:30 часот

✔ Креативно изразување
http://sonce.com.mk/kursevi/54
7+ години

Сабота 13.01.2018
18:30 - 20:00 часот

Недела 14.01.2018
18:30 - 20:00 часот

✔ Класичен балет
http://sonce.com.mk/kursevi/14

4-6 години - почетна група
Среда 10.01.2018
17:00 - 18:00 часот

Петок 12.01.2018
17:00 - 18:00 часот

7-12 години - почетна група

Среда 10.01.2018
18:00 - 19:00 часот

Петок 12.01.2018
18:00 - 19:00 часот

4-6 години - напредна група

Вторник 09.01.2018
19:00 - 20:00 часот

Четврток 11.01.2018
19:00 - 20:00 часот

Сабота 13.01.2018
12:00 - 13:00 часот

7-12 години - напредна група

Вторник 09.01.2018
20:00 - 21:00 часот

Четврток 11.01.2018
20:00 - 21:00 часот

Сабота 13.01.2018
13:00 - 14:00 часот

✔ Модерен балет
http://sonce.com.mk/kursevi/15

4-6 години - почетна група
Вторник 09.01.2018
17:00 - 18:00 часот

Четврток 11.01.2018
17:00 - 18:00 часот

Сабота 13.01.2018
10:00 - 11:00 часот

7-12 години - почетна група

Вторник 09.01.2018
18:00 - 19:00 часот

Четврток 11.01.2018
18:00 - 19:00 часот

Сабота 13.01.2018
11:00 - 12:00 часот

4-6 години - напредна група

Среда 10.01.2018
19:00 - 20:00 часот

Петок 12.01.2018
19:00 - 20:00 часот

7-12 години - напредна група

Среда 10.01.2018
20:00 - 21:00 часот

Петок 12.01.2018
20:00 - 21:00 часот

✔ Хип хоп
http://sonce.com.mk/kursevi/46

Хип хоп група 1
4-6 години
Сабота 13.01.2018
16:00 - 17:00 часот

Недела 14.01.2018
16:00 - 17:00 часот

Хип хоп група 2
7-12 години

Сабота 13.01.2018
17:00 - 18:00 часот

Недела 14.01.2018
17:00 - 18:00 часот

✔ Модерен балет - викенд
7-12 години

Сабота 13.01.2018
18:00 - 19:00 часот

Недела 14.01.2018
18:00 - 19:00 часот

12-18 години

Сабота 13.01.2018
19:00 - 20:00 часот

Недела 14.01.2018
19:00 - 20:00 часот

✔ Англиски јазик
http://sonce.com.mk/kursevi/18

4-6 години - подготвителен
Среда 10.01.2018
17:00 - 18:00 часот

7-9 години - прв степен
Среда 10.01.2018
18:00 - 19:00 часот

8-10 години - втор степен
Среда 10.01.2018
19:00 - 20:00 часот

✔ Основна работа со компјутер
http://sonce.com.mk/kursevi/20
18+ години

Вторник 09.01.2018
21:00 - 22:00 часот

Петок 12.01.2018
21:00 - 22:00 часот

✔ MS Office
http://sonce.com.mk/kursevi/24
12+ години

Вторник 09.01.2018
18:00 - 19:00 часот

Петок 12.01.2018
18:00 - 19:00 часот

✔ Информатика за основци
http://sonce.com.mk/kursevi/23
10-14 години

Вторник 09.01.2018
19:00 - 20:00 часот

Петок 12.01.2018
19:00 - 20:00 часот

✔ Програмирање за средношколци
http://sonce.com.mk/kursevi/22
15-18 години

Вторник 09.01.2018
20:00 - 21:00 часот

Петок 12.01.2018
20:00 - 21:00 часот

© ЕЦ СОНЦЕ - сите права задржани