Отворен час Аеробик во природа

02.05.2017

Почитувани, на 06.05.2017 Сабота во 10:00 часот ЕЦ Сонце ќе одржи бесплатен отворен час во природа. Поканете ги вашите пријателки и дојдете да се дружиме. Се чекаме пред просториите на ЕЦ Сонце во 09:45 часот. Часот ќе се одржи на игралиштето наспроти полициската станица во Аеродром (од страна на црквата Св. Никола).

© ЕЦ СОНЦЕ - сите права задржани