Блог

коментари

Новости
01.01.2017

Играме, учиме и растеме заедно

Ново во ЕЦ Сонце, курсот "играме, учиме и растеме заедно", е наменет за деца од 3 до 6 годишна возраст, деца кои што од било која причина не посетуваат градинка, или посе...

ПОВЕЌЕ

коментари

Новости
01.04.2017

Подготвителни курсеви за TOEFL, IELTS!

ЕЦ Сонце врши подготовка за TOEFL и IELTS. ИНТЕНЗИВЕН- 1 месец, 2 часа неделно по 120 мин РЕДОВЕН- 2 месеци, 2 часа неделно по 60 мин.

ПОВЕЌЕ

коментари

Новости
01.04.2017

Подготовка за матурски испит по англиски јазик

супер цена! 3000 денари за целиот курс!

ПОВЕЌЕ

© ЕЦ СОНЦЕ - сите права задржани