Ви најавуваме лето во СОНЦЕ!

02.05.2017

Дневен престој за деца за време на летниот распуст!
Бидете и вие дел од летните активности кои ќе ги организираме
секој работен ден од 08-17 ч.

друштвени игри

физички активности

прошетки во природа

математика низ игра

клуб на читатели

и уште многу други едукативни и забавни содржини.
Почеток 10.06.2017 г. до 31.08.2017 г.
Цена 5000 ден. месечно.
*Опција за оброк (појадок и ручек) - 2500ден.

© ЕЦ СОНЦЕ - сите права задржани