Loading... Ви благодариме на одвоеното време" />
Анкета за истражување на задоволството на клиентите

27.04.2017

Почитувани, со цел да заокружиме една година од работењето на ЕЦ Сонце, би сакале да го испитаме задоволството кај нашите клиенти, со цел да определиме во кој дел треба да се подобриме. За таа цел спроведуваме една анонимна анкета, чии што резултати се надеваме ќе ни ги обезбедат бараните податоци. Во оваа цел можете да ни помогнете Вие со тоа што ќе одговорите на следните неколку прашања: Ви благодариме на одвоеното време

© ЕЦ СОНЦЕ - сите права задржани