Дневен престој

5 дена во неделата

240 минути

3500 ден.

Дневен престој

Предавач

Сиче Талеска

Опис на курсот

Едукативниот центар Сонце, нуди дневен престој каде што децата од училишна возраст ќе можат квалитетно и корисно да го поминат своето време пред или по завршувањето на училишните часови, а со тоа родителите ќе бидат ослободени од дел на обврските околу совладувањето и повторувањето на училишниот материјал. Во дневниот престој се завршуваат домашните задачи зададени во училиште, проектите предвидени да се работат дома или во група и се учи и повторува училишниот материјал. Со посебно внимание на секое дете, се разработуваат темите за кои што детето има потешкотии да ги совлада и се спроведува подготовка за писмени работи и тестирања. На тој начин родителите поголемиот дел од слободното време може да го поминат во игра и дружење со своите деца на сметка на пишувањето на домашните задачи и учењето.

Чланарина

3500 денари месечно

Предавач/и

Сиче Талеска

Едукатор

Групи

Дневен престој - предпладне
7-14 години
понеделник
08:00 - 12:00
вторник
08:00 - 12:00
среда
08:00 - 12:00
четврток
08:00 - 12:00
петок
08:00 - 12:00
Дневен престој - попладне
7-14 години
понеделник
13:00 - 17:00
вторник
13:00 - 17:00
среда
13:00 - 17:00
четврток
13:00 - 17:00
петок
13:00 - 17:00

Членство

Дневен престој - предпладне

13

Членови

12

Слободни места

25

Максимум

Дневен престој - попладне

4

Членови

21

Слободни места

25

Максимум

Галерија

ОСНОВНИ ИНФОРМАЦИИ

Брoj на членови: 25 по група

5 дена во неделата

240 минути

3500 денари месечно

Постави прашање

Други курсеви

12 членови

4800 ден.

5 дена во неделата

240 мин.

10 членови

1200 ден.

2 дена во неделата

60 мин.

12 членови

2700 ден.

3 дена во неделата

90 мин.

© ЕЦ СОНЦЕ - сите права задржани