Математика

2 дена во неделата

60 минути

1200 ден.

Математика

Предавач

Сиче Талеска

Опис на курсот

Курсот по математика низ игра представува активност за неформално учење и усовршување на математички поими, операции и вештини како и развивање на логичко размислување и ориентација. Главна цел на активноста е да понуди помош во формалниот образовен процес. На еден поинаков начин, преку математички игри, логичко размислување, квизови и натпревари Математика низ игра ќе го доближи материјалот до децата, на начин интересен и прифатлив за нив, се со цел да го разберат концептот на математиката и да стекнат љубов кон науката.
Текот на наставните еденици е во согласност со степенот,, прилагоден на потребите и предзнаењата на групата.
Интерактивноста на наставниот час треба дава можност за дополнително дообјаснување на тематските еденици и докажување на знаењето.

Чланарина

Основен пакет - 1200 денари месечно
Премиум пакет - 1500 денари месечно
Сонце пакет - 2000 денари месечно

Предавач/и

Сиче Талеска

Едукатор

Групи

Почетници -деца од 1во и 2ро одделение
6-7 години
вторник
17:00 - 18:00
четврток
17:00 - 18:00
Табличари-деца од 3то одделение
8 години
вторник
19:00 - 20:00
четврток
19:00 - 20:00
Решавачи -деца од 4то одделение
9 години
понеделник
18:30 - 19:30
Сезнајковци-деца од 5то одделение
10 години
вторник
12:00 - 13:00
четврток
12:00 - 13:00

Членство

Почетници -деца од 1во и 2ро одделение

0

Членови

10

Слободни места

10

Максимум

Табличари-деца од 3то одделение

0

Членови

10

Слободни места

10

Максимум

Решавачи -деца од 4то одделение

2

Членови

10

Слободни места

10

Максимум

Сезнајковци-деца од 5то одделение

0

Членови

10

Слободни места

10

Максимум

Галерија

ОСНОВНИ ИНФОРМАЦИИ

Брoj на членови: 10 по група

2 дена во неделата

60 минути

1200 денари месечно

Постави прашање

Други курсеви

12 членови

2700 ден.

3 дена во неделата

90 мин.

12 членови

4800 ден.

5 дена во неделата

240 мин.

25 членови

3500 ден.

5 дена во неделата

240 мин.

© ЕЦ СОНЦЕ - сите права задржани