Француски јазик

2 дена во неделата

50 минути

1000 ден.

Француски јазик

Опис на курсот

Изучувањето на францускиот јазик во ЕЦ СОНЦЕ започнува со почетокот на изучување на јазикот во формалното образование односно од 6 одделение. Програмата е наменета да пружи помош во училишната програма во доучување на јазикот и разјаснување на поединости. Часовите се интерактивни и овозможуваат усовршување на материјалот и зададените теми по потреба на учениците. Во курсот по француски јазик најголемиот дел од програмата, а со тоа и учебниците кои што се користат се истите од формалното образование. На овај начин се овозможува доусовршување на знаењата за полесно прифаќање на напредниот материјал.

Чланарина

1000 денари месечно

Предавач/и

Групи

Членство

Галерија

ОСНОВНИ ИНФОРМАЦИИ

Брoj на членови: 10 по група

2 дена во неделата

50 минути

1000 денари месечно

Постави прашање

Други курсеви

10 членови

1000 ден.

2 дена во неделата

60 мин.

10 членови

1000 ден.

1 дена во неделата

90 мин.

© ЕЦ СОНЦЕ - сите права задржани