Англиски јазик

2 дена во неделата

60 минути

1000 ден.

Англиски јазик

Предавач

Катерина Боглева

Опис на курсот

Изучувањето на Англискиот јазик во ЕЦ СОНЦЕ започнува од 4 годишна возраст и продолжува степенувано во повисоки ниво на знаење се до Деловен англиски. Сите програми по кои што се одвиваат курсевите се одредуваат на почетокот на учебната година и во текот на изучувањето се комбинираат со материјали од останати извори, се со цел поголема интерактивност и внесување на живост во процесот на учење. Карактеристика за пониските нивоа е методот Учење низ игра, каде што на еден слободен и игрив начин се воведуваат децата во основата на јазикот, се изострува слухот, формирајки еден позитивен став и љубов кон Англискиот јазик. Комуникацијата наставник-ученик во поголемиот дел се одвива на англиски јазик, со што се потикнува желбата за учење и докажување.

Чланарина

Основен пакет - 1000 денари месечно
Премиум пакет - 1200 денари месечно
Сонце пакет - 1600 денари месечно

Предавач/и

Катерина Боглева

Професор по Англиски јазик

Групи

Англиски јазик -прв степен (6 -7 години)
6-7 години
понеделник
19:00 - 20:00
среда
19:00 - 20:00
Англиски јазик трет степен (8-9 години)
8-9 години
понеделник
18:00 - 19:00
среда
18:00 - 19:00
Англиски јазик -втор степен (7-8 години)
7-8 години
вторник
18:00 - 19:00
четврток
18:00 - 19:00
Англиски јазик -подготвителен степен (4-6 години)
4-6 години
вторник
17:00 - 18:00
четврток
17:00 - 18:00
Англиски јазик - четврти степен (9-10 години)
9-10 години
вторник
19:00 - 20:00
четврток
19:00 - 20:00

Членство

Англиски јазик -прв степен (6 -7 години)

3

Членови

7

Слободни места

10

Максимум

Англиски јазик трет степен (8-9 години)

10

Членови

0

Слободни места

10

Максимум

Англиски јазик -втор степен (7-8 години)

5

Членови

5

Слободни места

10

Максимум

Англиски јазик -подготвителен степен (4-6 години)

5

Членови

5

Слободни места

10

Максимум

Англиски јазик - четврти степен (9-10 години)

2

Членови

10

Слободни места

10

Максимум

Галерија

ОСНОВНИ ИНФОРМАЦИИ

Брoj на членови: 10 по група

2 дена во неделата

60 минути

1000 денари месечно

Постави прашање

Други курсеви

10 членови

1000 ден.

2 дена во неделата

50 мин.

10 членови

1000 ден.

1 дена во неделата

90 мин.

© ЕЦ СОНЦЕ - сите права задржани